– Ustrojstvo centra

USTROJSTVO CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD NA MORU

  • ravnateljica
  • stručna cjelina za novčane naknade
  • stručna cjelina pružanja usluga za djecu, mlade i obitelj
  • stručna cjelina pružanja usluga za odrasle
  • pisarnica
  • računovodstvo

UPRAVNO VIJEĆE CENTRA

Centrom za socijalnu skrb Biograd na moru upravlja Upravno vijeće koje čine tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika zaposlen u centru za socijalnu skrb i jedan predstavnik jedinice područne (regionalne) samouprave. Upravno vijeće obavlja poslove u skladu sa odredbama Zakona o ustanovama i Statuta.

STRUČNO VIJEĆE CENTRA

Centar za socijalnu skrb Biograd na moru ima stručno vijeće koje raspravlja i ravnatelju daje prijedloge i mišljenja o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra utvrđenu zakonom i drugim propisima, a čine ga svi stručni radnici Centra.

FINANCIRANJE

Centar za socijalnu skrb Biograd na moru se financira sredstvima Državnog proračuna i sredstvima iz Proračuna Zadarske županije.

Back to top