– Prva konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća

Pozivate se na 1. konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru, koja će se održati dana 24. kolovoza 2020. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb, Lošinjska 2 A, s početkom u 10,00 sati.

Predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Konstituiranje novog saziva Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru,
  2. Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Centra.

RAVNATELJICA
Ivana Zrilić, dipl.iur

Poziv za konstituirajucu sjednicu 2020 (pdf)

Back to top