• czss-biogradnamoru.hr
  • Trg hrvatskih velikana 20, Biograd na Moru
  • (023) 383-472
  • (023) 383-122
  • czss.biogradnamoru@gmail.com
Projekt resocijalizacije

Projekt resocijalizacije

PROJEKT RESOCIJALIZACIJE — ŠTO MORAM UČINITI KAKO BI SE UKLJUČIO/LA?

Što je Projekt resocijalizacije?

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama , je projekt za doškolovanje, prekvalifikaciju i zapošljavanje te socijalnu integraciju liječenih ovisnika koji je Vlada RH donijela u travnju 2007. godine.

Više u pdf dokumentu:
Letak Projekt resocijalizacije (pdf)