– Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Temeljem članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», br. 120/16) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, od 02. ožujka 2015. godine i Upute Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (u daljnjem tekstu Ministarstvo) – „Provedba postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska“ KLASA: 011-02/18-03/1, URBROJ: 519-06-1-3/1-18-2 Zagreb, od 17. travnja 2018., ravnateljica donosi

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Pravilnik jednostavna nabava (pdf)

Back to top