– Poziv za korisnike prava na zajamčenu naknadu i prava na osobnu invalidninu

Pozivaju se korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu i prava na osobnu invalidninu da dođu u prostorije Centra za socijalnu skrb Biograd na moru radi ostvarivanja prava na naknadu za ugružene kupce energenata.

U Centru je potrebno preuzeti rješenje o priznavanju gore navedenog prava i kupona za subvenciju troškova električne energije, pravo se može ostvariti od dana 1. listopada 2015. godine.

Upute korisnicima za korištenje kupona za subvenciju troškova električne energije
UPUTE ZA KORIŠTENJE KUPONA (pdf)

Back to top