– Poziv – 3. sjednica Upravnog vijeća

Pozivate se na 3. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m, koja će se održati dana 04. rujna 2018.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd n/m, Trg hrvatskih velikana 20, s početkom u 10,00 sati.

Predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m,
  2. Polugodišnji financijski izvještaj centra za socijalnu skrb Biograd na Moru,
  3. Izgradnja poslovnog prostora Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Eddie Stamičar, dr.med

Poziv – 3. sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Back to top