– Poveznice

Grad Biograd na Moru – službene stranice
http://www.biogradnamoru.hr/

Općina Sveti Filip i Jakov – službene stranice
http://www.opcina-svfilipjakov.hr/

Općina Pakoštane – službene stranice
http://www.opcina-pakostane.hr/

Općina Pašman – službene stranice
http://www.pasman.hr/

Općina Tkon – službene stranice
http://www.tkon.hr/

Zadarska županija – službene stranice
http://www.zadarska-zupanija.hr/

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
http://www.mspm.hr/

Zakon o socijalnoj skrbi
http://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi

Obiteljski zakon
http://www.zakon.hr/z/88/Obiteljski-zakon

Zakon o udomiteljstvu
http://www.zakon.hr/z/485/zakon-o-udomiteljstvu

Zakon o sudovima za mladež
http://www.zakon.hr/z/180/Zakon-o-sudovima-za-mlade%C5%BE

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
http://www.zakon.hr/z/81/Zakon-o-za%C5%A1titi-od-nasilja-u-obitelji

Zakon o privremenom uzdržavanju
http://www.zakon.hr/z/733/Zakon-o-privremenom-uzdr%C5%BEavanju

Back to top