– Plan nabave za 2017. g.

Temeljem članka 28. st. 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/2016) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd n/M od 25. ožujka 2015. , ravnateljica Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, donosi:

Plan nabave za 2017 (pdf)

Back to top