– Plan nabave 2017. g. – dopuna

Dopuna Plana nabave za 2017. godinu – CZSS Biograd Na Moru:

Plan nabave 2017 (pdf) – dopuna

Back to top