– Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave

Temeljem članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», br. 120/16) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, od 02. ožujka 2015. godine, ravnateljica donosi

ODLUKA O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Odluka – jednostavna nabava (pdf)

Back to top