– OBAVIJEST – 4. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

4. sjednica Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru održati će se dana 21. rujna 2016. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na moru, Trg hrvatskih velikana 20, s početkom u 12,00 sati.

Predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na   moru,

2. Odluka o razrješenju ravnateljice Centra,

3. Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja/ice Centra  za socijalnu skrb Biograd na moru.

Back to top