– OBAVIJEST – 3. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

3. sjednica Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru održat će se dana 15. rujna 2016. godine u prostorijama Centra, sa početkom u 10,00 sati, sa predloženim dnevnim redom:

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru,

2. Zahtjev za razrješenjem dužnosti ravnateljice,

3. Otvaranje ponuda pristiglih povodom natječaja za ravnatelja/ljicu Centra  za socijalnu skrb Biograd na moru.

Back to top