– OBAVIJEST – 2. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

2. sjednica Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru održat će se dana 16. kolovoza 2016. sati u prostorijama Centra, sa početkom u 10,00, sa predloženim dnevnim redom:

1. Verifikacija Zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na   moru,

2. Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine,

3. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice  Centra za socijalnu skrb Biograd na moru.

Back to top