– OBAVIJEST – 18. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

18. sjednica Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru održat će se dana 25. ožujka 2016. godine u prostorijama Centra, sa početkom u 9:00h sa predloženim dnevnim redom:

  1. Verifikacija Zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru,
  2. Financijski plan Centra za 2016. godinu, projekcije za 2017. i 2018. godinu
  3. Razno

 

Back to top