– OBAVIJEST – 17. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

17. sjednica Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru održat će se dana 18. veljače 2016. godine u prostorijama Centra, sa početkom u 9,00, sa predloženim dnevnim redom:

..1. Verifikacija Zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru,

..2. Izvješće o radu za 2015. godinu,

..3. Izvješće o financijskom poslovanju za 2015. godine,

..4. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća i Pravilnika o unutarnjem nadzoru,

..5. Davanje prethodne suglasnosti na:

………-Pravilnik o zaštiti na radu,

………-Pravilnik o zaštiti od požara,

………-Pravilnik o upotrebi pečata i njihovom čuvanju

………-Pravilnik o službenoj tajni.

Back to top