– Obavijest – 15. sjednica Upravnog vijeća

15. sjednica Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru održat će se dana 21. prosinca 2015. godine, u prostorijama Centra, u 9,00 sati, sa predloženim DNEVNIM REDOM:

  1. Verifikacija Zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru,
  2. Plan rada Centra za socijalnu skrb Biograd na moru za 2016. godinu,
  3. Prijedlog Financijskog plana korisnika državnog proračuna za prva tri mjeseca 2016. godine,
  4. Prijedlog Financijskog plana korisnika proračuna Zadarske županije za razdoblje od 2016. do 2018. godine,
  5. Razno.

 

Back to top