– Natječaj za stručno osposobljavanje

Na temelju članka 59. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14.), članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.), članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine br. 57/12., 120/12. i 16/17.) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, KLASA: 012-01/15-01/01, URBROJ: 2198/16-14-01-15-1 od 02.03.2015. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru objavljuje

 

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:
pravnika – 1 polaznik/ ica

Uvjeti:

• diplomirani pravnik/ica (VSS) – magistar/magistra prava
• poznavanje rada na računalu
• poznavanje engleskog jezika

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

• životopis s kontakt telefonom i mail adresom
• presliku domovnice, putovnice ili osobne iskaznice
• presliku diplome
• elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana)
• potvrdu o prijavi na Hrvatski zavod za zapošljavanje
• uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje , na adresu: Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru, Trg hrvatskih velikana 20, s naznakom: “Prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa”.

RAVNATELJICA:
Ivana Zrilić, dipl.iur.

Natjecaj za strucno osposobljavanje (pdf)

Back to top