– Natječaj za pripravnika – pravnik – 1polaznik/ica

Na temelju članka 55. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14., 127/17. i 98/19.), članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17. 98/19. i Uredbe o izmjeni Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 64/20.), te članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, KLASA: 012-01/15-01/01, URBROJ: 2198/16-14-01-15-1 od 02.03.2015. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru objavljuje

JAVNI POZIV
za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/ pripravništvo za:

pravnika – 1 polaznik/ ica

Uvjeti:

  • diplomirani pravnik/ica – VII/I – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
  • poznavanje rada na računalu
  • poznavanje engleskog jezika

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis s kontakt telefonom i mail adresom
  • presliku domovnice, putovnice ili osobne iskaznice
  • presliku diplome
  • elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana)
  • potvrdu o prijavi na Hrvatski zavod za zapošljavanje
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Centra za socijalnu skrb Biograd i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje , na adresu: Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru, Lošinjska ulica 2A, s naznakom: “Prijava za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/ pripravništvo”.

RAVNATELJICA:
Ivana Zrilić, dipl.iur.

Natjecaj za pripravnika (pdf)

Back to top