– Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru na temelju čl. 40. i čl. 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj:76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 133 st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj:157/13,152/14,99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), te članka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru i Odluke Upravnog vijeća od 08.09 2020. godine, raspisuje

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru

Natjecaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice (pdf)

Back to top