– Natječaj – socijalni radnik/ca

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 61/18.) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, KLASA: 012-01/15-01/01, URBROJ: 2198/16-14-01-15-1 od 02.03.2015. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

  •  dipl. soc. radnik/ica ili mag. act. soc. – stručni radnik/ica I. vrste – puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica.

Natjecaj – soc radnik-ca (pdf)

Back to top