– Natječaj – čistač/ica

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 61/18. i 03/19.) i članka 35. Pročišćenog teksta Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, KLASA: 011-02/20-01/2, URBROJ: 2198/16-14-01-20-4 od 22.10.2020. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

čistač/ica – završena osnovna škola, neodređeno nepuno radno vrijeme (polovica punog radnog vremena – 20 sati tjedno), 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • NSS – završena osnovna škola
 • 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima čišćenja,
 • položen vozački ispit B-kategorije (aktivan vozač),
 • nepostojanje zakonskih zapreka sukladno članku 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17, 98/19, 64/20, 138/20).

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),
 • preslik važeće osobne iskaznice,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe),
 • preslik važeće vozačke dozvole,
 • dokaz o 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima čišćenja: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničnom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi /ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrda, ugovor iz kojih je razvidno obavljanje poslova čistača/ice
 • uvjerenje da kandidat nije osuđen za kaznena djela ili prekršaj iz stavka 1. članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13,152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20) te da se protiv njega pred nadležnim sudom ne vodi postupak iz stavka 1. podstavka 4. članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13,152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17, 98/19, 64/20, 138/20), ne starije od 30 dana,

Radni odnos se zasniva na neodređeno nepuno radno vrijeme (polovica punog radnog vremena – 20 sati tjedno), uz obvezni probni rok od 1 mjeseca.

 

Više u pdf dokumentu:

NATJECAJ-CISTAC-ICA (pdf)

Back to top