– Izmjene i dopune plana nabave za 2019. g.

Temeljem članka 28. st. 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/2016), čl. 3. st. 1.2. i 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/2017), članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd n/M od 25. ožujka 2015. , ravnateljica Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, donosi

I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU

IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2019 (pdf)

Back to top