– Financijski plan za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Financijski plan Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru za 2022. godinu i projekcije Financijskog plana za 2023. i 2024. godinu:

Fin plan 2022 – projekcije 2023 i 2024 (pdf)

Back to top