– Financijski plan – 2016. – 2018. g.

Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru – Financijski planovi za 2016. i 2017. i 2018.  godinu:

Financijski plan 2016. – 2018. (pdf)

Back to top