• czss-biogradnamoru.hr
  • Lošinjska 2a, Biograd na Moru
  • (023) 383-472
  • (023) 383-122
  • czss.biogradnamoru@gmail.com
  • Savjetodavni rad s maloljetnicima i mlađim punoljetnicima rizičnog i društveno neprihvatljivog ponašanja
  • Savjetodavni rad s obitelji nakon prijave o neprihvatljivom ponašanju od strane škole, policije, roditelja
  • Donošenje mišljenja u sudskim postupcima protiv maloljetnika i mlađih punoljetnika (kaznena i prekršajna djela)
  • Sekundarna prevencija ovisnosti (droga, alkohol, kockanje)
  • Izvršenje odgojnih mjera izrečenih prema maloljetnicima i mlađim punoljetnicima temeljem Zakona o sudovima za mladež i Zakona o prekršajima.

 

Skip to content