• czss-biogradnamoru.hr
 • Lošinjska 2a, Biograd na Moru
 • (023) 383-472
 • (023) 383-122
 • czss.biogradnamoru@gmail.com
 • prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba)
 • savjetovanje i pomaganje
 • pomoć u kući
 • psihosocijalna podrška
 • rana intervencija
 • pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
 • boravak
 • smještaj
 • organizirano stanovanje
Skip to content