– Planovi rada

Na temelju članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, na prijedlog ravnatelja, na svojoj sjednici održanoj dana 03.12.2018. godine, donosi:
PLAN I PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD NA MORU za 2019. godinu
Plan i Program rada Centra za 2019 (pdf)

Back to top