– Natječaji

Na temelju članka 59. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14.), članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.), članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine br. 57/12., 120/12. i 16/17.) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, KLASA: 012-01/15-01/01, URBROJ: 2198/16-14-01-15-1 …

Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2017. godini
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, s ciljem dodjele „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2017. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, poziva fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za …

Na temelju članka 59. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14.), članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16. i 16/17.), članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine br. 57/12., 120/12. i 16/17.) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, KLASA: 012-01/15-01/01, URBROJ: 2198/16-14-01-15-1 od …

Na temelju čl. 40. i čl. 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj:76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 133 st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj:157/13,152/14,99/15 i 52/16) te članka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na moru, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Biograd na moru temeljem Odluke donesene na sjednici …

Back to top