– Natječaji

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2022. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, na temelju članka 8. Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj: 96/03 …

Na temelju članka 16. st.1. i 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 61/18. i 3/19.) i članka 30. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, KLASA: 011-02/21-01/01, URBROJ: 2198/16-14-01-21-4 od 07.09.2021. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru objavljuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme- zamjena za roditeljski dopust- …

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos na radno mjesto: računovodstveni referent – neodređeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru:
Obavijest o razultatima natjecaja – racunovodstveni referent (pdf)

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 61/18. i 3/19.) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, KLASA: 011-02/21-01/01, URBROJ: 2198/16-14-01-21-1 od 07.09.2021. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

računovodstveni referent – …

Temeljem javnog natječaja objavljenog dana 06.10.2021. godine u Narodnim novinama RH broj 108/21, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i službenoj web stranici Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, za prijam u radni odnos na radno mjesto dipl. pravnik/ica ili mag. prava – neodređeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica, obavještavamo Vas da je nakon uvida …

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: – čistač/ica – završena osnovna škola, neodređeno nepuno radno vrijeme (polovica punog radnog vremena – 20 sati tjedno), 1 izvršitelj/ica:
Obavijest o rezultatima javnog natjecaja – cistac-ica (pdf)

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 61/18. i 03/19.) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, KLASA: 011-02/20-01/2, URBROJ: 2198/16-14-01-20-4 od 22.10.2020. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

dipl. pravnik/ica ili …

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 61/18. i 03/19.) i članka 35. Pročišćenog teksta Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, KLASA: 011-02/20-01/2, URBROJ: 2198/16-14-01-20-4 od 22.10.2020. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:
– čistač/ica – završena osnovna …

Back to top