– Natječaji

Temeljem javnog natječaja objavljenog dana 06.10.2021. godine u Narodnim novinama RH broj 108/21, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i službenoj web stranici Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, za prijam u radni odnos na radno mjesto dipl. pravnik/ica ili mag. prava – neodređeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica, obavještavamo Vas da je nakon uvida …

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: – čistač/ica – završena osnovna škola, neodređeno nepuno radno vrijeme (polovica punog radnog vremena – 20 sati tjedno), 1 izvršitelj/ica:
Obavijest o rezultatima javnog natjecaja – cistac-ica (pdf)

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 61/18. i 03/19.) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, KLASA: 011-02/20-01/2, URBROJ: 2198/16-14-01-20-4 od 22.10.2020. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

dipl. pravnik/ica ili …

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 61/18. i 03/19.) i članka 35. Pročišćenog teksta Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, KLASA: 011-02/20-01/2, URBROJ: 2198/16-14-01-20-4 od 22.10.2020. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:
– čistač/ica – završena osnovna …

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, KLASA: 011-02/20-01/2, URBROJ: 2198/16-14-01-20-4 od 22.10.2020. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru objavljuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme- zamjena za roditeljski dopust- za radno mjesto:

dipl. soc. radnik/ica ili mag. act. soc. – stručni radnik/ica I. vrste – puno …

Na temelju čl. 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“, broj: 61/08. i 3/19.) i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru od 22.10.2020. godine, Klasa: 011-02/20-01/2, Ur.broj: 2198/16-14-01-20-4, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, donosi
ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

Poništava se natječaj za zapošljavanje dipl.pravnik/ica ili mag.prava- …

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 61/18. i 03/19.) i članka 35. Pročišćenog teksta Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, KLASA: 011-02/20-01/2, URBROJ: 2198/16-14-01-20-4 od 22.10.2020. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

dipl …

Back to top