– Izvješća – pristup informacijama

Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru – Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacija za 2021. godinu:
Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021 godinu (pdf)
Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021 godinu (csv)

Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru – Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacija za 2020. godinu:
Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020 godinu (pdf)
Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020 godinu (csv)

Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru – Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacija za 2019. godinu:
Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019 (pdf)
Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019 (csv)

Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru – Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacija za 2018. godinu:
Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018 (pdf)

Back to top