– Izdvojeno

Odluka o organizacija rada, rasporedu rada i radnog vremena u centru za socijalnu skrb Biograd na Moru u vezi s pojavom bolesti COVID – 19 uszrokovane virusom SARS – COV-2:
Odluka o organizaciji rada II (pdf)

Održavanje osobnih odnosa djece s roditeljima i izvršavanje roditeljske skrbi u uvjetima pandemije, preporuka:
CZSS-odrzavanje osobnih odnosa (pdf)

Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb Biograd na Moru  za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2:
ODLUKA O ORGANIZACIJI RADA_COVID-19 (pdf)

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 61/18. i 3/19.) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, KLASA: 012-01/15-01/01, URBROJ: 2198/16-14-01-15-1 od 02.03.2015. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
– voditelj računovodstva – …

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
dipl. soc. radnik/ica ili mag. act. soc. – stručni radnik/ica I. vrste – puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica.
Obavijest o rezultatima javnog natjecaja (pdf)

Na temelju članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 61/18.) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, KLASA: 012-01/15-01/01, URBROJ: 2198/16-14-01-15-1 od 02.03.2015. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru objavljuje
JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

 dipl. soc. radnik/ica ili …

Na temelju članka 59. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14. i 127/17.), članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.), članka 37. Zakona o tržištu rada (Narodne novine br. 118/18.) i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, KLASA: 012-01/15-01/01, URBROJ: 2198/16-14-01-15-1 od …

PROJEKT RESOCIJALIZACIJE — ŠTO MORAM UČINITI KAKO BI SE UKLJUČIO/LA?
Što je Projekt resocijalizacije?
Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama , je projekt za doškolovanje, prekvalifikaciju i zapošljavanje te socijalnu integraciju liječenih ovisnika koji je Vlada RH donijela u travnju 2007. godine.
Više u pdf dokumentu:
Letak Projekt resocijalizacije (pdf)

NATJEČAJ – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Klasa: 230-01/18-04/1
Urbroj: 519-03-2-1-1/3-18-2 od 6. IX. 2018. (241)
NATJEČAJ
za dodjelu »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2018. godini.
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2018. godini …

Temeljem javnog natječaja objavljenog dana 20.7.2018. godine za prijem u radni odnos na radno mjesto psiholog I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica, obavještavamo Vas da je nakon uvida u zaprimljene potpune zamolbe, a nakon obavljenog razgovora sa kandidatima koji su ispunjavali sve uvjete iz natječaja, izabran kandidat:
Davor Baštanić, prof. psihologije.
Obavijest o …

Back to top