– Događanja

3. sjednica Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru održat će se dana 15. rujna 2016. godine u prostorijama Centra, sa početkom u 10,00 sati, sa predloženim dnevnim redom:

 

1. Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru,
2. Zahtjev za razrješenjem dužnosti ravnateljice,
3. Otvaranje ponuda pristiglih povodom natječaja za ravnatelja/ljicu Centra  za …

2. sjednica Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru održat će se dana 16. kolovoza 2016. sati u prostorijama Centra, sa početkom u 10,00, sa predloženim dnevnim redom:
1. Verifikacija Zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na   moru,
2. Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine,
3. Odluka o …

1. Konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru održat će se dana 8. kolovoza 2016. sati u prostorijama Centra, sa početkom u 10,00, sa predloženim dnevnim redom:
 

Konstituiranje novog saziva Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru,
Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Centra.

18. sjednica Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru održat će se dana 25. ožujka 2016. godine u prostorijama Centra, sa početkom u 9:00h sa predloženim dnevnim redom:

Verifikacija Zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru,
Financijski plan Centra za 2016. godinu, projekcije za 2017. i 2018 …

17. sjednica Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru održat će se dana 18. veljače 2016. godine u prostorijama Centra, sa početkom u 9,00, sa predloženim dnevnim redom:
..1. Verifikacija Zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru,
..2. Izvješće o radu za 2015. godinu,
..3. Izvješće o financijskom poslovanju za 2015. godine,
..4 …

16. sjednica Upravnog vijeća Centra održat će se dana 15. siječnja 2016. godine u 9,00 sati u prostorijama Centra, sa predloženim dnevnim redom:

Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća Centra,
Izvješće o provedenom upravnom nadzoru u Centru za socijalnu skrb Biograd na moru,
Razno.

 

Obavještavamo vas da se od siječnja 2016. godine za ostvarivanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata korisnicima više neće izdavati kuponi. Prema prijedlogu Uredbe korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata može iskoristiti pravo na subvenciju troškova električne energije prilikom plaćanja računa za troškove električne energije uz predočenje svoje osobne identifikacijske isprave, rješenja …

15. sjednica Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru održat će se dana 21. prosinca 2015. godine, u prostorijama Centra, u 9,00 sati, sa predloženim DNEVNIM REDOM:

Verifikacija Zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru,
Plan rada Centra za socijalnu skrb Biograd na moru za 2016. godinu,

Pozivaju se korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu i prava na osobnu invalidninu da dođu u prostorije Centra za socijalnu skrb Biograd na moru radi ostvarivanja prava na naknadu za ugružene kupce energenata.
U Centru je potrebno preuzeti rješenje o priznavanju gore navedenog prava i kupona za subvenciju troškova električne energije, pravo se može ostvariti od …

Back to top