– Događanja

1. sjednica Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m, će se održati dana 08. ožujka 2018.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd n/m, Trg hrvatskih velikana 20, s početkom u 10,00 sati.
Predlažem slijedeći
DNEVNI RED
1.Verifikacija Zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m,
2. Financijsko izvješće od 01. siječnja 2017.g. do …

Radionica o volontiranju 18. – 19. 12. 2017. Osnovna i srednja škola Biograd na Moru – Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru – Osnovna škola Biograd na Moru – Srednja škola Biograd na Moru – Volonterski centar Zadar

VOLONTERI (pdf)

Pozivate se na 10. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m, koja će se održati dana 31. listopada 2017.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd n/m, Trg hrvatskih velikana 20, s početkom u 10,00 sati.
Predlažem slijedeći
DNEVNI RED

Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m,
Prijedlog financijskog …

Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2017. godini
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, s ciljem dodjele „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2017. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, poziva fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za …

Pozivate se na 9. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m, koja će se održati dana 31. srpnja 2017.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd n/m, Trg hrvatskih velikana 20, s početkom u 09,00 sati.
Predlažem slijedeći
DNEVNI RED

Verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m,
Financijski izvještaj …

Pozivate se na 8. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m, koja će se održati dana 11. svibnja 2017.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd n/m, Trg hrvatskih velikana 20, s početkom u 10,00 sati.
Predlažem slijedeći
DNEVNI RED

Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m,
Nacrt odluke …

Pozivate se na 7. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m, koja će se održati dana 15. veljače 2017.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd n/m, Trg hrvatskih velikana 20, s početkom u 10,00 sati.
Predlažem slijedeći
DNEVNI RED

Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m,
Izvješće o …

6. sjednica upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru održati će se dana 15. prosinca 2016. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, Trg hrvatskih velikana 20, s početkom u 10:00 sati.
Predlaže se sljedeći
DNEVNI RED

Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru,
Prijedlog …

5. sjednica Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru održati će se dana 17. listopada 2016. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na moru, Trg hrvatskih velikana 20, s početkom u 10,00 sati.
Predlaže se slijedeći
DNEVNI RED
1. Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru,
2. Odluka …

4. sjednica Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru održati će se dana 21. rujna 2016. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na moru, Trg hrvatskih velikana 20, s početkom u 12,00 sati.
Predlaže se slijedeći
DNEVNI RED
1. Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na   moru,
2. Odluka …

Back to top