– Događanja

Pozivate se na 10. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, koja će se održati dana 03. lipnja 2020.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, Ulica Bračka bb, s početkom u 10,00 sati.
Predlažem slijedeći
DNEVNI RED

Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru,

Pozivate se na 9. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, koja će se održati dana 03. ožujka 2020.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, Bračka ulica bb, s početkom u 10,00 sati.
Predlažem slijedeći
DNEVNI RED

Verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru,

Pozivate se na 8. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, koja će se održati dana 05. prosinca 2019.g. u privremenim prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, Ul. Dr. Franje Tuđmana 19, s početkom u 10,00 sati.
Predlažem slijedeći
DNEVNI RED

Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb …

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
BIOGRAD NA MORU
KLASA: 023-01/19-01/3
UR.BROJ: 2198/16-14-01-19-1
Biograd na Moru 29. kolovoza 2019.g.
ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA
– svima-
 
Pozivate se na 7. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, koja će se održati dana 05. rujna 2019.g. u privremenim prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, Ul. Dr. Franje Tuđmana 19, s početkom u …

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
BIOGRAD NA MORU
KLASA: 023-01/19-01/2
UR.BROJ: 2198/16-14-01-19-1
Biograd na Moru, 27. svibnja 2019.g.
ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA
-svima-
Pozivate se na 6. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, koja će se održati dana 04. lipnja 2019.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, Ulica Dr.Franje Tuđmana 19, s početkom u 10,00 sati.

Predlažem slijedeći

DNEVNI …

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
BIOGRAD NA MORU
KLASA: 023-01/19-01/1
UR.BROJ: 2198/16-14-01-19-1
Biograd n/M, 22. veljače 2019.g.
ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA
– svima-
Pozivate se na 5. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/M, koja će se održati dana 04. ožujka 2019.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd n/M, Trg hrvatskih velikana 20, s početkom u 10,00 sati.
Predlažem slijedeći
DNEVNI RED

Verifikacija …

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
BIOGRAD NA MORU
KLASA: 023-01/18-01/4
UR.BROJ: 2198/16-17-01-18-1
Biograd n/m, 26. studeni 2018.g.
 
DNEVNI  RED
 

Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m,
Prijedlog financijskog plana za 2019-2021.g.,
Prijedlog programa rada Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru za 2019.g.,
Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji …

Preporuka Vijeća Europe o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju
Preporuka CM/Rec(2018)7 Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju
(Usvojio Odbor ministara 4. srpnja 2018. na 1321. sastanku izaslanika ministara)
Preporuka Vijeca Europe o Smjernicama za zastitu prava djece u digitalnom okruzenju (pdf)

Pozivate se na 3. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m, koja će se održati dana 04. rujna 2018.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd n/m, Trg hrvatskih velikana 20, s početkom u 10,00 sati.
Predlažem slijedeći
DNEVNI RED

Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m,
Polugodišnji financijski …

Pozivate se na 2. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/M, koja će se održati dana 04. lipnja 2018.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd n/M, Trg hrvatskih velikana 20, s početkom u 10,00 sati.
Predlažem slijedeći
DNEVNI RED

Verifikacija Zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m,
Nacrt Odluke …

Back to top