• czss-biogradnamoru.hr
  • Lošinjska 2a, Biograd na Moru
  • (023) 383-472
  • (023) 383-122
  • czss.biogradnamoru@gmail.com

10. sjednica Upravnog vijeća

Pozivate se na 10. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, koja će se održati dana...

9. sjednica Upravnog vijeća

Pozivate se na 9. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, koja će se održati dana...

8. sjednica Upravnog vijeća

Pozivate se na 8. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, koja će se održati dana...

7. sjednica Upravnog vijeća

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD NA MORU KLASA: 023-01/19-01/3 UR.BROJ: 2198/16-14-01-19-1 Biograd na Moru 29. kolovoza 2019.g. ČLANOVIMA UPRAVNOG...

6. sjednica Upravnog vijeća

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD NA MORU KLASA: 023-01/19-01/2 UR.BROJ: 2198/16-14-01-19-1 Biograd na Moru, 27. svibnja 2019.g. ČLANOVIMA UPRAVNOG...

5. sjednica Upravnog vijeća

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD NA MORU KLASA: 023-01/19-01/1 UR.BROJ: 2198/16-14-01-19-1 Biograd n/M, 22. veljače 2019.g. ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA...

4. sjednica Upravnog vijeća

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD NA MORU KLASA: 023-01/18-01/4 UR.BROJ: 2198/16-17-01-18-1 Biograd n/m, 26. studeni 2018.g.   DNEVNI  RED...

Skip to content