• czss-biogradnamoru.hr
  • Trg hrvatskih velikana 20, Biograd na Moru
  • (023) 383-472
  • (023) 383-122
  • czss.biogradnamoru@gmail.com

7. sjednica Upravnog vijeća

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD NA MORU KLASA: 023-01/19-01/3 UR.BROJ: 2198/16-14-01-19-1 Biograd na Moru 29. kolovoza 2019.g. ČLANOVIMA UPRAVNOG...

6. sjednica Upravnog vijeća

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD NA MORU KLASA: 023-01/19-01/2 UR.BROJ: 2198/16-14-01-19-1 Biograd na Moru, 27. svibnja 2019.g. ČLANOVIMA UPRAVNOG...

5. sjednica Upravnog vijeća

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD NA MORU KLASA: 023-01/19-01/1 UR.BROJ: 2198/16-14-01-19-1 Biograd n/M, 22. veljače 2019.g. ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA...

4. sjednica Upravnog vijeća

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD NA MORU KLASA: 023-01/18-01/4 UR.BROJ: 2198/16-17-01-18-1 Biograd n/m, 26. studeni 2018.g.   DNEVNI  RED...

Volontiraj i ti!

Radionica o volontiranju 18. – 19. 12. 2017. Osnovna i srednja škola Biograd na Moru – Centar za socijalnu...