– Događanja

Pozivate se na 10. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, koja će se održati dana 07. rujna 2021.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, Lošinjska 2A, s početkom u 10,00 sati.
Poziv 10 sjednica UV-a (pdf)

Pozivate se na 9. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, koja će se održati dana 10. lipnja 2021.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, Lošinjska 2A, s početkom u 11,00 sati.
Poziv 9 sjedniva UV-a (pdf)

Pozivate se na 8. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, koja će se održati dana 13. svibnja 2021.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, Lošinjska 2A, s početkom u 11,00 sati.
Poziv 8 sjednica UV-a (pdf)

Pozivate se na 7. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, koja će se održati dana 22. ožujka 2021. g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, Lošinjska 2A, s početkom u 10,00 sati.
Poziv 7 sjednica UV-a (pdf)

Pozivate se na 6. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, koja će se održati dana 22. prosinca 2020. g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, Lošinjska 2A, s početkom u 10,00 sati.
Poziv 6 sjednica UV-a (pdf)

Pozivate se na 5. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, koja će se održati dana 22. listopada 2020. g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, Lošinjska 2A, s početkom u 10,00 sati.
POZIV UPRAVNO VIJEĆE 5 SJEDNICA (pdf)

Pozivate se na 4. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, koja će se održati dana 01. listopada 2020. g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, Lošinjska 2A, s početkom u 09,00 sati.
POZIV UPRAVNO VIJEĆE 4 SJEDNICA (pdf)

Pozivate se na 3. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, koja će se održati dana 28. rujna 2020.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, Lošinjska 2A, s početkom u 10,00 sati.
Predlažem slijedeći
DNEVNI  RED

Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru,
Otvaranje …

Pozivate se na 2. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, koja će se održati dana 08. rujna 2020.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, Lošinjska 2A, s početkom u 10,00 sati.
Predlažem slijedeći
DNEVNI RED

Verifikacija Zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru,
Financijsko …

Pozivate se na 1. konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru, koja će se održati dana 24. kolovoza 2020. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb, Lošinjska 2 A, s početkom u 10,00 sati.
Predlažem slijedeći
DNEVNI RED

Konstituiranje novog saziva Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru,
Odluka o izboru …

Back to top