• czss-biogradnamoru.hr
  • Trg hrvatskih velikana 20, Biograd na Moru
  • (023) 383-472
  • (023) 383-122
  • czss.biogradnamoru@gmail.com

Plan nabave za 2019. godinu

Temeljem članka 28. st. 5. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/2016), čl. 2. i čl. 3. st....

4. sjednica Upravnog vijeća

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD NA MORU KLASA: 023-01/18-01/4 UR.BROJ: 2198/16-17-01-18-1 Biograd n/m, 26. studeni 2018.g.   DNEVNI  RED...