• czss-biogradnamoru.hr
  • Trg hrvatskih velikana 20, Biograd na Moru
  • (023) 383-472
  • (023) 383-122
  • czss.biogradnamoru@gmail.com

7. sjednica Upravnog vijeća

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD NA MORU KLASA: 023-01/19-01/3 UR.BROJ: 2198/16-14-01-19-1 Biograd na Moru 29. kolovoza 2019.g. ČLANOVIMA UPRAVNOG...

6. sjednica Upravnog vijeća

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD NA MORU KLASA: 023-01/19-01/2 UR.BROJ: 2198/16-14-01-19-1 Biograd na Moru, 27. svibnja 2019.g. ČLANOVIMA UPRAVNOG...

5. sjednica Upravnog vijeća

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD NA MORU KLASA: 023-01/19-01/1 UR.BROJ: 2198/16-14-01-19-1 Biograd n/M, 22. veljače 2019.g. ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA...

Projekt resocijalizacije

PROJEKT RESOCIJALIZACIJE — ŠTO MORAM UČINITI KAKO BI SE UKLJUČIO/LA? Što je Projekt resocijalizacije? Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama...