• czss-biogradnamoru.hr
  • Trg hrvatskih velikana 20, Biograd na Moru
  • (023) 383-472
  • (023) 383-122
  • czss.biogradnamoru@gmail.com

AKTI CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD NA MORU

 

Statut Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru (pdf)

Pravilnik o radu Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru (pdf)

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova (pdf)

Pravilnik o zabrani korištenja sredstava ovisnosti (pdf)

Pravilnik o sluzbenoj tajni (pdf)

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (pdf)

PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUCAJU NASILJA U OBITELJI (pdf)

PRAVILNIK O NACINU KORISTENJA OSOBNIH AUTOMOBILA (pdf)

PROCEDURA BLAGAJNICKOG POSLOVANJA (pdf)

PROCEDURA IZDAVANJA PUTNIH NALOGA (pdf)

PROCEDURA UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA (pdf)