– 9. sjednica Upravnog vijeća

Pozivate se na 9. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, koja će se održati dana 03. ožujka 2020.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, Bračka ulica bb, s početkom u 10,00 sati.

Predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru,
  2. Godišnje financijsko izvješće CZSS Biograd na Moru za 2019.god.,
  3. Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru za 2019. godinu,
  4. Prijedlog novog Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova u Centru za socijalnu skrb Biograd na Moru,
  5. Dovršetak izgradnje i preseljenje u novu poslovnu zgradu Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru,
  6. Razno.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Eddie Stamičar, dr.med

POZIV UPRAVNO VIJECE – 9_sjednica (pdf)

Back to top