– 8. sjednica Upravnog vijeća

Pozivate se na 8. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, koja će se održati dana 05. prosinca 2019.g. u privremenim prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, Ul. Dr. Franje Tuđmana 19, s početkom u 10,00 sati.

Predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru,
  2. Prijedlog financijskog plana CZSS Biograd na Moru za 2020.god.-2022.god.,
  3. Plan rada CZSS Biograd na Moru za 2020. godinu
  4. Nastavak izgradnje poslovnog prostora Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru,
  5. Razno.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Eddie Stamičar, dr.med

Poziv 8 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Back to top