– 7. sjednica Upravnog vijeća

Pozivate se na 7. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m, koja će se održati dana 15. veljače 2017.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd n/m, Trg hrvatskih velikana 20, s početkom u 10,00 sati.

Predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m,
  2. Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru za 2016.g. za razdoblje od 01.siječnja do 22.listopada 2016.g.23. listopada do 31. prosinca 2016.g.,
  3. Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru za 2016.g. za razdoblje od 23. listopada do 31. prosinca 2016.g.,
  4. Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.g.

 

Back to top