– 6. sjednica Upravnog vijeća

6. sjednica upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru održati će se dana 15. prosinca 2016. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, Trg hrvatskih velikana 20, s početkom u 10:00 sati.

Predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

  1. Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru,
  2. Prijedlog financijskog plana za 2017. i projekcija za 2018. i 2019.
  3. Plan rada Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru za 2017.
Back to top