– 5. sjednica Upravnog vijeća

5. sjednica Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru održati će se dana 17. listopada 2016. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na moru, Trg hrvatskih velikana 20, s početkom u 10,00 sati.

Predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na moru,
2. Odluka o imenovanju ravnateljice Centra za socijalnu skrb Biograd na moru.

Back to top