– 3. sjednica Upravnog vijeća

Pozivate se na 3. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, koja će se održati dana 28. rujna 2020.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, Lošinjska 2A, s početkom u 10,00 sati.

Predlažem slijedeći

DNEVNI  RED

  1. Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru,
  2. Otvaranje zaprimljenih molbi za natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru
  3. Razno

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Eddie Stamičar, dr.med

POZIV UPRAVNO VIJECE – 3 sjednica (pdf)

Back to top