– 2. sjednica Upravnog vijeća

Pozivate se na 2. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, koja će se održati dana 08. rujna 2020.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, Lošinjska 2A, s početkom u 10,00 sati.

Predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Verifikacija Zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru,
  2. Financijsko izvješće CZSS Biograd na Moru 01.01.2020. – 30.06.2020.
  3. Prijedlog rebalansa financijskog plana materijalnih i financijskih rashoda za 2020. – Zadarska županija
  4. Odluka o izmjeni Statuta Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru
  5. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru
  6. Razno

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Eddie Stamičar, dr.med

POZIV UPRAVNO VIJECE – 2 sjednica (pdf)

Back to top