• czss-biogradnamoru.hr
  • Lošinjska 2a, Biograd na Moru
  • (023) 383-472
  • (023) 383-122
  • czss.biogradnamoru@gmail.com

10. sjednica Upravnog vijeća

Pozivate se na 10. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, koja će se održati dana 03. lipnja 2020.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru, Ulica Bračka bb, s početkom u 10,00 sati.

Predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru,
  2. Pravilnik o provedbi postupka Jednostavne nabave,
  3. Preseljenje CZSS Biograd na Moru u nove poslovne prostore,
  4. Razno.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Eddie Stamičar, dr.med

POZIV UPRAVNO VIJECE – 10 sjednica (pdf)

Skip to content