– Poziv – 2. sjednica Upravnog vijeća

Pozivate se na 2. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/M, koja će se održati dana 04. lipnja 2018.g. u prostorijama Centra za socijalnu skrb Biograd n/M, Trg hrvatskih velikana 20, s početkom u 10,00 sati.

Predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  • Verifikacija Zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Biograd n/m,
  • Nacrt Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave,
  • Izgradnja poslovnog prostora Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru,
  • Razno.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Eddie Stamičar, dr.med

Poziv – 2 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Back to top