CZSS Biograd na Moru

Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru

Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,

Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb, sukladno članku 126. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Osnovan je za područje Grada Biograda na Moru i općina Sveti Filip i Jakov, Pakoštane, Pašman i Tkon.

MISIJA CENTRA – Centar za socijalnu skrb ustanova je s javnim ovlastima usmjerena na pružanje i provedbu usluga i zaštite korisnika i obitelji općenito.

VIZIJA CENTRA – Kvalitetna provedba usluga s naglaskom na aktivnom sudjelovanju samih korisnika.

To je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Centru za socijalnu skrb Biograd na moru.
Prava koja osoba može ostvariti sukladno po Zakonu o socijalnoj skrbi.
Najčešće postavljana pitanja Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru.
Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku.
Akti Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru.

Izdvojene Objave

Back to top