• czss-biogradnamoru.hr
  • Lošinjska 2a, Biograd na Moru
  • (023) 383-472
  • (023) 383-122
  • czss.biogradnamoru@gmail.com

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD NA MORU SE NALAZI NA ADRESI
Lošinjska 2A, 23210 Biograd na Moru

Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru

Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb, sukladno članku 126. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi. Osnovan je za područje Grada Biograda na Moru i općina Sveti Filip i Jakov, Pakoštane, Pašman i Tkon.

MISIJA CENTRA – Centar za socijalnu skrb ustanova je s javnim ovlastima usmjerena na pružanje i provedbu usluga i zaštite korisnika i obitelji općenito. VIZIJA CENTRA – Kvalitetna provedba usluga s naglaskom na aktivnom sudjelovanju samih korisnika.
MDOMSP.hr

To je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje…

Prava koja osoba može ostvariti po Zakonu o socijalnoj skrbi

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Centru za socijalnu skrb Biograd na moru.

Najčešće postavljana pitanja Centar za socijalnu skrb Biograd na Moru

Akti Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru

Izdvojeno

Izdvojeno iz Objava Centra za socijalnu skrb Biograd na Moru

Skip to content