• czss-biogradnamoru.hr
 • Lošinjska 2a, Biograd na Moru
 • (023) 383-472
 • (023) 383-122
 • czss.biogradnamoru@gmail.com

PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI
(sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi)

Socijalna skrb

Prava koja osoba može ostvariti po Zakonu o socijalnoj skrbi:

 • zajamčena minimalna naknada
 • naknada za troškove stanovanja
 • pravo na troškove ogrjeva
 • naknada za osobne potrebe korisnika smještaja
 • jednokratne naknade, naknade u vezi s obrazovanjem
 • osobna invalidnina
 • doplatak za pomoć i njegu
 • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
 • naknada do zaposlenja

 

Skip to content